T. A. BARRON’S BOOKS IN BULGARIA

T. A. Barron’s books are published in Bulgaria by PRO BOOK.

МЕРАИН: КНИГА І

ISBN: 978-95-4-292832-4

сатата заIIочва…

ъушувашото море изхвърля едно момче на брега в древен у едс. то е почти мъртво и няма сIIомени, име или лом, но желанието ла открие кой е и ла научи истината за тайнствените си сили го отвежла в чулна вълшебна страна. там момчето разбира, че сълбата на тази земя и онова, което търси, са необясимо свързани.

МЕРАИН: КНИГА 2

ISBN: 978-954-2928-52-2

Сагата продължава…

Мерлин донася надежда на омагьосания остров Финкайра, който се намира между земята и небето. Но над Финкайра все още виси голяма опасност и първата жертва е майката на Мерлин. Единствената му надежда да я спаси, е да овладее Седемте песни на Мъдростта. За да стори това Мерлин трябва да победи чудовище, което само с поглед може да предизвиква смърт.