Bulgaria


T. A. Barron’s books are published in Bulgaria by PRO BOOK.

full_merlinbook1_bulgariaМЕРАИН: КНИГА І
ISBN: 9-789542-928324

сатата заIIочва…

ъушувашото море изхвърля едно момче на брега в древен у едс. то е почти мъртво и няма сIIомени, име или лом, но желанието ла открие кой е и ла научи истината за тайнствените си сили го отвежла в чулна вълшебна страна. там момчето разбира, че сълбата на тази земя и онова, което търси, са необясимо свързани.

For Readers | For Educators | For Writers | For Nature Lovers
Books | About | Events | Young Heroes | Blog | Contact
PRIVACY POLICY | Terms of Service | Copyright Warning | Contest Rules
Copyright 2008-2021, Thomas A. Barron, LLC. All rights reserved worldwide.